Kinderpraktijk Zuidwolde

Welkom op onze website!

Kinderen en jongeren kunnen tijdens hun ontwikkeling tegen allerlei problemen aanlopen. Dit kan thuis zijn, maar ook op school, bij het sporten of ergens anders. Kinderpraktijk Zuidwolde is een samenwerking van verschillende zorgprofessionals welke gespecialiseerd zijn in kinderen. Elke discipline biedt onderzoek, behandeling en gerichte begeleiding aan kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar en hun omgeving. U kunt bij Kinderpraktijk Zuidwolde terecht voor kinderfysiotherapie, logopedie en kinderergotherapie. Ook combinatiebehandelingen zijn mogelijk. Uw huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van de zorg rondom uw kind. Hij of zij kan een verwijzing afgeven voor een van de disciplines. Dit is echter niet noodzakelijk.

Hieronder leest u meer informatie over de verschillende disciplines en kunt u doorklikken naar de verschillende websites door op de groene buttons te klikken.

FTC Kinderfysiotherapie

Marjon Hoogstra

Kinderfysiotherapie houdt zich bezig met alle aspecten van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. 
Kinderen leren spelenderwijs: door te bewegen en te spelen, ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek.
Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind!

Bij sommige kinderen is sprake van een bewegingsprobleem. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan zich uiten in een voorkeurshouding, moeite hebben met nieuwe vaardigheden, vaak vallen, niet mee kunnen komen bij gym of op het schoolplein, geleerde vaardigheden moeilijk toe kunnen passen in de diverse situaties, volgorde van handelen, schrijfproblemen, moeite met  concentratie, obesitas.


Klik op de groene button hierboven om naar de site te gaan voor meer informatie of om uw kind aan te melden

Logopediepraktijk Drenth

Jacobien Drenth

Logopediepraktijk Drenth is een praktijk voor logopedie en biedt tevens begeleiding bij leerproblemen volgens de LEREN LEREN Methode.

Een logopedist houdt zich bezig met alle aspecten die nodig zijn voor een goede communicatie; taal, spraak, stem, mondgedrag en gehoor. Communicatie is immers onmisbaar in het dagelijks leven!

Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind én voor het goed volgen van het onderwijs. Het vroegtijdig onderkennen van spraak- en taalproblemen kan leerstoornissen op latere leeftijd voorkomen.

De LEREN LEREN Methode is een training voor alle jeugd in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs.

In een beperkt aantal uur leert een kind hoe het snel en effectief (en leuk!) leert. LEREN LEREN maakt o.a. gebruik van het visuele leersysteem en de eigen talenten van het kind.

Klik op de groene button hierboven om naar de site te gaan voor meer informatie of om uw kind aan te melden.

Zo kan ik leren

Petra Middag-Broks

Zo kan ik leren is een praktijk voor kinderergotherapie en biedt tevens coaching/begeleiding en training aan kinderen met leerproblemen.

Kinderergotherapie richt zich op het leren en verbeteren van praktische vaardigheden, die ondanks veelvuldige oefening thuis en op school moeilijk blijven, zoals: aankleden, bestek hanteren, schrijven, concentreren, plannen en organiseren, zichzelf binnenshuis en buitenshuis verplaatsen.

Hierbij kan gedacht worden aan het aanleren van de vaardigheid via andere leerstrategieën maar ook aan het inzetten van (hulp)middelen en/of voorzieningen.

Kinderen met leerproblemen kunnen bij Zo kan ik lerenterecht voor coaching en begeleiding. Er wordt gebruik gemaakt van o.a. de methode LEREN LEREN en "Ik leer anders". Beide methodes maken gebruik van het visuele leersysteem en de eigen talenten van een kind.

Klik op de groene button hierboven om naar de site te gaan voor meer informatie of om uw kind aan te melden.